Fort Asperen

Het Fort Asperen maakt samen met andere torenforten onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gelegen in Asperen, in de buurt van Leerdam. Fort Asperen is gebouwd tussen 1845 en 1847, is direct omgeven door een gracht en diende als extra bescherming van de dijken in ons land, mocht de vijand aanvallen. Het fort is bereikbaar via een houten brug en omvat een fundatie van ongeveer 1260 palen, buitenmuren van 1,5 meter dik en torens met een doorsnede van 33 meter. Fort Asperen heeft drie verdiepingen: een kelderverdieping, begane grond met geweerschietpalen en een eerste etage met schietgaten voor kanonnen en geweren. Van bovenaf heeft het fort de vorm van een cirkel.

Fort Asperen

Fort Asperen werd voor het laatst op 12 april 1940 gereed gemaakt voor de oorlog. De Duitsers konden echter met hun vliegtuigen overvliegen en hun parachutisten ver achter de Waterlinie afzetten. Het militaire nut van het fort en de Waterlinie was daarmee voorbij. In 1981 werd in Fort Asperen een serie openluchtvoorstellingen van Shakespeare georganiseerd  en sindsdien is het omgedoopt tot KunstFort. Sinds 1986 is Fort Asperen eigendom van Staatsbosbeheer.

Huidige functie: KunstFort

kunstFort Asperen

Het beheer en restauratie van het fort is in handen van de Stichting KunstFort Asperen. Deze stichting zet zich met respect voor de geschiedenis en de omgeving in voor het bieden van actuele kunst in een historische omgeving. KunstFort Asperen organiseert daartoe van april tot en met september rondleidingen, educatieve activiteiten en tentoonstellingen en exposities. De educatieve activiteiten zijn onderdeel van een breed educatief programma voor jong en oud, het Hofland Atelier. Zo zijn er speciale educatieve programma’s voor schoolkinderen en kunnen in de zomer mensen van alle leeftijden workshops, cursussen en lezingen volgen. Daarnaast is er bij het fort de Taveerne waar u wat kunt drinken en eten.

Disclaimer

Deze website is op geen enkele manier officieel verbonden aan Fort Asperen of KunstFort Asperen. FortAsperen.nl is een onafhankelijke website die tot stand is gekomen door samenwerking van verschillende kunst- en expositieliefhebbers woonachtend rondom de vestingsteden.